>

บัตรเข้าชมสวนนกกีวี (Kiwi Birdlife Park)

บัตรเข้าชมสวนนกกีวี (Kiwi Birdlife Park)


บัตรเข้าชมสวนนกกีวี (Kiwi Birdlife Park)
รหัสทัวร์
TKA19108
ราคาเริ่มต้น
1,408 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • สำรวจวิถีชีวิตนกพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิด ด้วยการชมโชว์ป้อนอาหารนกกีวี
 • ชมโชว์สัตว์สงวนนิวซีแลนด์ (Conservation Show) พร้อมเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์พันธุ์นกพื้นเมืองหายากเหล่านี้
 • สำรวจพื้นที่ป่ากว้างขนาดห้าเอเคอร์ อันเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มากกว่า 30 สายพันธุ์

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

คุณเคยสงสัยไหมว่าชื่อของผลกีวีมาจากไหน ไม่แน่ มันอาจเป็นแผนประชาสัมพันธ์อันชาญฉลาดของนิวซีแลนด์ที่เลือกใช้ชื่อนี้เพราะลักษณะของมันที่คล้ายกับนกกีวีขนสีน้ำตาลก็ได้ สวนนกกีวี (Kiwi Birdlife Park) เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เห็นเจ้านกกีวีและสัตว์หายากอื่น ๆ ในนิวซีแลนด์พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของพวกมัน ออกมาสัมผัสบรรยากาศป่าในพื้นที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ของเรา แวะเข้าชมบ้านนกกีวีที่รวบรวมนกหากินกลางคืนมากมายมาให้คุณได้ชม หากคุณมาเยี่ยมชมในช่วงเวลาให้อาหาร คุณจะได้เห็นนกกีวีอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกมัน รวมถึงอาหารการกินและกิจวัตรประจำวัน สวนนกนี้มีจุดประสงค์ที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์เหล่านี้ให้คงอยู่ในอนาคต ห้ามพลาดแวะมาชมโชว์ที่เปิดแสดงทุกวัน เพื่อจับตาดูเหล่านกหายากกางปีกบินและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พวกมัน
 เกร็ดความรู้
เวลาเปิดทำการ
 • ช่วงฤดูหนาว: ทุกวัน 09:00-17:00 น. (เปิดให้เข้ารอบสุดท้าย 15:30 น.)
 • พื้นที่แสดงสัตว์บางชนิดอาจจะปิดให้เข้าชมก่อนเวลาสวนปิด 30 นาที
 • โชว์ป้อนอาหารนกกีวี (Kiwi Feeding) เปิดแสดงทุกวัน รอบ 10:00 น., 12:00 น., 14:00 น., 15:00 น. และ 16:30 น.
 • โชว์สัตว์สงวนนิวซีแลนด์ (Live Conservation Show) เปิดแสดงทุกวัน รอบ 11:00 น., 13:30 น. และ 16:00 น.
ที่ตั้ง
 • Kiwi Birdlife Park, Upper Brecon Street, Queentown 9300
วิธีการเดินทาง
 • เดิน 5 นาทีจากใจกลางควีนส์ทาวน์ มุ่งหน้าตรงไปยังกระเช้าลอยฟ้ากอนโดล่า (Gondola) สวนจะตั้งอยู่ทางขวามือก่อนถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า


 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมสวนนกกีวี ผู้ใหญ่ 1,408
บัตรเข้าชมสวนนกกีวี เด็กอายุ 5-14ปี 891
บัตรเข้าชมสวนนกกีวี ครอบครัว ผู้ใหญ่2 เด็ก3 2,684

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-60,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระมัดจำเมื่อทำการจอง
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 1-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชมสวนนกกีวี 1 วัน
 • ออดิโอไกด์ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)
 • โชว์ป้อนอาหารนกกีวี
 • โชว์สัตว์สงวนนิวซีแลนด์ (สด)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 5-14 ปี
 • เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเข้าฟรี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่ติดตามมาด้วย
 • ห้ามบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ภายในโรงเลี้ยงนกกีวี
 • ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงห้ามนำสุนัข, จักรยาน, สกู๊ตเตอร์ หรือสเก็ตบอร์ดเข้ามาภายในพื้นที่
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน