>

บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)

บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)


บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)
รหัสทัวร์
TKA19109
ราคาเริ่มต้น
1,137 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ชมเนินพุโคลน (Mud Volcano) ที่ยังคงมีพลังอยู่ของนิวซีแลนด์และน้ำตกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้
 • เรียนรู้เกี่ยวกับโคลนชนิดต่าง ๆ และสรรพคุณในการรักษาโรคของมัน ก่อนจะลองจุ่มเท้าลงไปในบ่อโคลน
 • ลองฝีมือกับงานแกะสลักแบบเมารี (Maori) และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่จากไกด์ที่มีประสบการณ์ของคุณ
 • เพลิดเพลินกับบริการรับส่งฟรีที่แสนสะดวกสบายจากโรโตรัว

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

อุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park) เป็นที่ตั้งของเนินพุโคลน (Mud Volcano) ที่ยังคงมีพลังอยู่ น้ำตกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ และลักษณะทางธรรมชาติอื่น ๆ ในการทัวร์พร้อมไกด์นี้ คุณไม่เพียงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเหล่านี้ แต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาวเมารี (Maori) พร้อมค้นหาว่าผืนแผ่นดินนี้มีความสำคัญต่อบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างไร นี่เป็นประสบการณ์แสนสนุกซึ่งจะให้คุณได้ลองสัมผัสกับโคลนสามประเภทในพื้นที่ ตั้งแต่ โคลนสีเทาเนื้อลื่นไปจนถึงโคลนสีขาวเนื้อเย็น และอย่าลืมถามไกด์เกี่ยวกับสรรพคุณของโคลนชนิดต่าง ๆ! ชมการเปลี่ยนแปลงของทัศนียภาพรอบ ๆ ตัวขณะที่คุณเดินผ่านสายหมอกและจุดสำคัญ ๆ หลังจากการทัวร์ คุณสามารถเลือกสำรวจอุทยานเพิ่มเติมด้วยตัวเองหรือจะไปแช่ตัวในบ่อโคลนบำบัดก็ย่อมได้
 เกร็ดความรู้
เวลาเปิดทำการ
 • อุทยานความร้อนใต้พิภพ: 08:30-17:30 น. (19:30 น. ในฤดูร้อน)
 • ทัวร์เดินพร้อมไกด์ให้บริการเวลา: 09:30 น. และ 13:30 น.
ที่อยู่ 
 • 351 State Highway 30, Tikitere, Rotorua
วิธีการเดินทาง
 • มีบริการรถรับส่งฟรีจากพื้นที่ในโรโตรัว
ตารางเวลาทำการของรถชัทเทิลบัสรับส่ง
ฤดูหนาว (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)
 • ออกเดินทางจากถนน Tyron เวลา 08:50 น., 12:50 น. และ 13:50 น.
 • ออกเดินทางจากอุทยานเฮลส์เกต เวลา 12:30 น., 15:30 น. และ 18:30 น.
ฤดูร้อน (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)
 • ออกเดินทางจากถนน Tyron เวลา 08:50 น., 12:50 น., 16:50 น. และ 18:50 น.
 • ออกเดินทางจากอุทยานเฮลส์เกต เวลา 12:30 น., 16:30 น., 19:30 น. และ 21:30 น.

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมอุทยานเฮลส์เกตและทัวร์เดิน ผู้ใหญ่ 1,137
บัตรเข้าชมอุทยานเฮลส์เกตและทัวร์เดิน เด็กอายุ 5-15ปี 794

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-60,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระมัดจำเมื่อทำการจอง
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 1-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • การเข้าชมอุทยานเฮลส์เกต
 • ทัวร์เดินพร้อมไกด์เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
 • บ่อโคลนแช่เท้าที่เฮลเกตส์
 • ลองประดิษฐ์งานแกะสลักแบบชนเผ่าเมารีที่บ้านงานฝีมือ (Interactive Carving House)
 • บริการรถชัทเทิลรับส่งฟรีระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองโรโตรัวและอุทยานเฮลส์เกต

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 5-15 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมฟรี
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน