ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMAKURA CHUREITO SAKURA FULL DAY 6วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMAKURA CHUREITO SAKURA FULL DAY 6วัน 4คืน (SL)

พระใหญ่คามาคุระ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก หุบเขาโอวาคุดานิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์ เจดีย์ชุระโตะ โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะถนนนากามิเซะ ตลาดอาเมโยโกะ สวนอุเอโนะ ชงชาเเบบญี่ปุ่น โกเทมบะ


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMAKURA CHUREITO SAKURA FULL DAY 6วัน 4คืน (SL)
รหัสทัวร์
JWLJP_SL00041
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ก.พ. 67 - 28 เม.ย. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
35,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  2

  พระใหญ่คามาคุระ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะ เอาท์เลต
 • วันที่

  3

  โอชิโนะฮักไก-เจดีย์แดงชูเรโตะ-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  ตลาดปลาสึกิจิ-ตลาดอะเมโยโกะ-สวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
 • วันที่

  5

  วัดนาริตะซัน-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  6

  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
35,999
เด็กมีเตียง
35,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,999
เด็กมีเตียง
35,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999
เด็กมีเตียง
39,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
34,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999
เด็กมีเตียง
39,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
34,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
33,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
33,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,999
เด็กมีเตียง
37,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999
เด็กมีเตียง
40,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
35,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999
เด็กมีเตียง
40,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
35,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 35,999 35,999 - 8,900 10,000 30,999 34
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 36,999 36,999 - 8,900 10,000 31,999 34
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 36,999 36,999 - 8,900 10,000 31,999 34
02 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 35,999 35,999 - 8,900 10,000 30,999 34
07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 39,999 39,999 - 8,900 10,000 34,999 34
09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 39,999 39,999 - 8,900 10,000 34,999 34
16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 38,999 38,999 - 8,900 10,000 33,999 34
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 38,999 38,999 - 8,900 10,000 33,999 34
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 36,999 36,999 - 8,900 10,000 31,999 34
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 36,999 36,999 - 8,900 10,000 31,999 34
23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 36,999 36,999 - 8,900 10,000 31,999 34
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 37,999 37,999 - 8,900 10,000 32,999 34
27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 40,999 40,999 - 8,900 10,000 35,999 34
28 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 40,999 40,999 - 8,900 10,000 35,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-60,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระมัดจำเมื่อทำการจอง
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 1-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน