ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์) วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบา-ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ - นั่งรถสามล้อซิโคล่-ร้านเยื่อไผ่-บานาฮิลล์ - ะพานมือ-รถรางขึ้นเขา-อุโมงค์เก็บไวน์-เรือกระด้ง


ทัวร์เวียดนาม ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์)
รหัสทัวร์
KJVN_FD00122
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
07 ม.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบา-ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ
 • วันที่

  2

  พระราชวังไดโนย-นั่งรถสามล้อซิโคล่-ร้านเยื่อไผ่-บานาฮิลล์-สวนดอกไม้
 • วันที่

  3

  สะพานมือ-รถรางขึ้นเขา-อุโมงค์เก็บไวน์-เรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน
 • วันที่

  4

  ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
เด็กมีเตียง
16,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
11,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
เด็กมีเตียง
14,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
9,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
10,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
10,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
10,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
10,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999 บาท
เด็กมีเตียง
15,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
10,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
จอยแลนด์
13,999 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
01 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
06 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
07 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
08 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
03 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
04 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 16,999 16,999 - 4,000 2,000 11,999 30
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
31 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
01 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
02 ก.ย. 66 - 05 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
09 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
30 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66 14,999 14,999 - 4,000 2,000 9,999 30
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 15,999 15,999 - 4,000 2,000 10,999 30
06 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 15,999 15,999 - 4,000 2,000 10,999 30
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 15,999 15,999 - 4,000 2,000 10,999 30
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 15,999 15,999 - 4,000 2,000 10,999 30
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 15,999 15,999 - 4,000 2,000 10,999 30
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 18,999 18,999 - 4,000 2,000 13,999 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-60,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระมัดจำเมื่อทำการจอง
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 1-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน